Je li hiperaktivni poremećaj s nedostatkom pozornosti bolest?

  February, 2020  

Je li hiperaktivni poremećaj s nedostatkom pozornosti bolest?

Kroz Menéame znamo videozapis koji pokazuje nepoželjna iskustva mnogih roditelja koji su izgubili djecu nakon što su bili liječeni drogama kao tretman za dijagnozu hiperaktivnosti.

Ova dijagnoza postavlja se više puta pogrešno, ima i mnogo djece koja imaju taj „poremećaj ponašanja“, ali im nije dijagnosticirana. Prema Thomasu Szaszu, profesoru psihijatrije i članu Američke psihijatrijske asocijacije, djeca koja imaju ponašanje ili loše ponašanje nisu bolesna, jer ako je bolest, mora postojati neka objektivna znanost vezana uz nju i ona mora biti dijagnosticirali liječnici i objektivna analiza.

Ritalin ili Ritalin (metilfenidat) jedan je od najčešće propisanih lijekova u ovoj vrsti dijagnoze, u videu možete znati neke posljedice njegove konzumacije.

U beba i više | Zlouporaba dijagnoze hiperaktivnosti u beba i više | Broj nedijagnosticirane hiperaktivne djece u beba i više | Dječja hiperaktivnost liječena alternativnim terapijama