Povećajte razdoblje porodiljnog dopusta u Španjolskoj

  May, 2020  

Povećajte razdoblje porodiljnog dopusta u Španjolskoj

Studija „Pomirenje obiteljskog i radnog života za dobrobit djece“ predlaže da se razdoblje porodiljskog dopusta u Španjolskoj, koje je trenutno 16 tjedana, poveća na minimalno 20 i maksimalno 26 tjedana.

Oni također unose svoje prijedloge za dodavanje još 4 tjedna u slučaju višestrukog rođenja za svako dijete i za drugo, uz primjenu fleksibilnijih rasporeda na poslu.

Stručnjaci predlažu da se potaknu tvrtke koje instaliraju centre za brigu o djeci i zapošljavaju žene koje žele ponovno ući na tržište rada nakon što su ostale male brige o svojoj djeci. Nisu zaboravili da se na smanjeni dan smanjuje i plaća pa promoviraju novčanu pomoć roditeljima koji koriste dopust ili smanjenje radnog vremena za skrb o djeci mlađoj od 3 godine.

Španjolska ima najkraći period porodiljskog odsustva u odnosu na zemlje u okruženju. U Velikoj Britaniji imaju 26 tjedana plaće, u Norveškoj 42 tjedna plaća, a u Francuskoj smanjenje se povećava sa 16 na 34 tjedna u slučaju da imaju blizance i 46 ako su trojke.

Te su razlike ono što je dovelo do proučavanja povećanja rodiljnog dopusta u našoj zemlji. Da je odobreno, imali bismo kompatibilniji život između posla i obiteljskog života.

Više informacija | Terra Više informacija | Europa press o bebama i više | Šest mjeseci porodiljskog dopusta